02. Какви са предимствата на тухлите?

„Моят дом е моята крепост” казват англичаните. А какво по-важноТухлена къща за една крепост от нейните стени? Те ни защитават от студ, осигуряват ни прохлада, не позволяват влагата да премине в стаята, даряват ни уют и ни пазят от любопитни погледи. Благодарение на стените ние се чувстваме защитени и сигурни в нашия дом.. От тяхното качество в значителна степен зависи здравето, комфорта, дори настроението ни.

С построяването на една къща ние вземаме решение за цял живот – точно затова не трябва да правим компромиси. Изборът на строителни материали засяга преките разходи за изграждане на нашия дом, но живота не спира със завършване на сградата и на следващо място изникват разходите по експлоатацията и поддържането на жилището. Въпросът, който възниква е как предлаганите строителни материали и технологии отговарят на бъдещите ни потребности, увеличават енергийната ефективност и същевременно са екологични и щадящи природата.

Тук ще разгледаме предимствата на тухлите при използването им като основен материал за изграждане на вътрешни и външни стени за нашия дом:

1. Звуко- и топлоизолация.

Когато строим апартамент или къща ние се стремим сградата да има добра звуко- и топлоизолация, като същевременно тя да не се нагрява бързо през лятото и през зимата да запазва топлината. Често се забравя, че има разходи не само за отопление през зимата, но и за охлаждане през лятото. Целта на сградата е да бъде устойчива във времето и да се осигури на живеещите в нея безопасна и здравословна среда на живот.

2. Дълготрайност.

За постигане на устойчивост, трябва погледнем фактора дълготрайност – как във времето се променят свойствата и от там стойността на нашия дом. Тухлата е извънредно устойчив материал: не ръждясва и не се оксидира като металите, не старее и не се разлага както пластмасите, не се нуждае от регулярна подмяна/саниране, не гори и не гние като дървото, не се атакува от химикали и микроорганизми и т.н.

3. Паропропускливост и топлинна акумулираща способност.

Има много строителни материали, които притежават по-добра топлоизолационна способност от тухлата, но за комфорта на обитаване в сградата това не достатъчно. От решаващо значение е и паропропускливостта и топлинната акумулираща способност на ограждащите стени. Тухлата е древен материал, доказал своите качества през вековете. Използван е почти на всяко кътче от земята и съпътства човека по време на развитието на строителните технологии. Най-често използваната суровина е напълно естествената глина. Затова тухлата има възможност да е практически с неизчерпаем ресурс и същевременно да бъде икономически изгоден и дълготраен продукт.

This entry was posted in Тухли and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.