01. Итонг – „за“ и „против“

Газобетон (итонг) – обща информация

Газобетонни блокове (итонг)

Газобетонът представлява лек клетъчен бетон – смес на пясък, цимент, вар, вода и алуминиев прах, подложени на действието на високо налягане и нагряване в автоклави. Характерно за итонг е силната му порьозна структура, получена в резултат на отделения водород при реакцията на алуминиевия прах с останалите съставки. Вследствие порестата си структура газобетонните елементи достигат до коефициент на топлопроводност 0,16 – 0,20 W/m.°C, който осигурява добра топлоизолация на сградата при дебелина на зида, по-голяма от 30 см.

Предимства на газобетонните блокове

Благодарение на множеството предимства на блоковете Итонг, през последните години се наблюдава тяхното по-често използване в българското строителство. Основната причина за това е, че строителството с тях е изключително бързо. Големият размер и малкото тегло на отделните единици са една от причините, друга е  възможността да се спести времето за поставяне на топлоизолация, благодарение на топлоизолационните свойства на газобетона.

Друга особеност на блокчетата итонг е способността им да абсорбират разпространявания по въздуха шум. Една от причините за голямата им популярност е възможността за изграждане на овални и каквито и да е нетипични форми, защото рязането им и оформянето на елементи с различна форма се осъществява много лесно с ръчен или електрически трион. Еднаквостта на блокчетата, нулевата възможност за счупване при рязане или рендосване са причина, както за точност на размерите на изрязаните тела, така и за понижената трудоемкост на довършителните работи по стени от газобетонни стени.

Газобетонът е негорим материал, вследствие на това негово свойство, той осигурява добра огнезащита на помещенията. Освен това благодарение на порестата си структура и добрата паропроницаемост, позволява стените да “дишат” и влажността в помещенията да се поддържа по естествен път.

Недостатъци на газобетона

Съществуващата вероятност за конденз не трябва да се пренебрегва. Блогове газобетонЧесто правена грешка в строенето на сградите е прилагането на газобетонна пълнежна зидария при стоманобетонна носеща конструкция, без правилно топлоизолиране (или изобщо без топлоизолиране) на стоманобетонните елементи. Вследствие на това възниква възможност за кондензиране на влага и дори образуване на мухъл на границата на двата материала, поради разликата в коефициентите на топлопроводност. Още повече когато става дума за зидане на колони, разположени в ъглите на помещенията, където циркулацията на вътрешния въздух е най-малка.

Българският газобетон се предлага в два класа: за носещи стени – B5, и за неносещи – B2,5.

Изборът на Итонг за основен материал за зидане е най-прекият път към задоволяване на високите съвременни критерии за изграждането на надежден дом. Това е избор на модерна технология, обединяваща дългогодишните европейски традиции в строителството и в същото време отговаряща напълно на най-строгите изисквания за енергийна ефективност на сградите.

Работа с Итонг

Полезни съвети и добри практики при работа с Итонг може да научите от следното видео. Научете как се приготвя лепилния зидарски разтвор, рязане и оформяне на блокчетата, изграждане на стоманобетонни колони, полагане на топлоизолация, поставяне на стенни покрития и товари върху стената. Представени са всички необходими инструменти и машини за изграждането на зидарията.

This entry was posted in Газобетон and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.