01. Защо да използваме коминни тела?

Значение на коминните тела и проблеми, които решават

Коминно тяло бетонно Предназначението на комините е за отвеждане на изгорелите газове. Те се издигат по височината на комина и по време на движението си се охлаждат. При традиционния зидан комин, намаляването на температурата е с около 10 – 15°C на линеен метър. Когато температурата достигне 50 – 60°C започва кондензиране на парите. Образуваният по този начин кондензат има киселинен характер. Изгорелите газове съдържат значително количество пари. Комини, които са без топлоизолация могат да се разрушат, вследствие кондензата на парите по студените стени на комина, независимо от външните въздействия. Настланите по комина сажди може да се самозапалят, тогава във вътрешността на комина се развива температура от 1000°C, на която са подложени стените.

Стените на комини без топлоизолация или изработени от неподходящи материали, могат бързо да се повредят, а последващите ремонти са скъпи. Съществува също така опасност от изтичане на изгорели газове, които са вредни за здравето на човек. Вероятността за възникване на пожар при такива комини е много голКоминно тяло керамичнояма, а материалните щети, които може да нанесе той биха били в пъти по-големи, в сравнение с комини, които са топлоизолирани. Използването на неподходящи материали за изграждане на стените на комините може да доведе до неефективното функциониране на топлинния източник.

Коминните тела могат да бъдат от бетон или керамични.

Бетонни коминни тела

Бетонните коминни тела основно се предлагат в сив цвят. Якостта им на натиск се увеличава с течение на времето: от 20,04 МРа, когато са на 3 денонощия до 56,90 МРа на 28 ден. Якостта на опън при огъване на бетонните каминни тела е 9,64 МРа, а водопопиваемостта е 4,90%. На пазара могат да се намерят  следните видове коминни тела – единични, двойни и с преходи.

Керамични коминни тела

Керамичните коминни тела се предлагат в различни размери, като може да се намери за всеки размер и вариант със страничен отвор. Характерният цвят за тях е червеният. Керамичните коминни тела са алтернатива на бетонните и подобно на тях са отстранени недостатъците, които съществуват при зидането на комина с тухли.

This entry was posted in Коминни тела and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.