01. Къде да използваме щурцовете?

Керамични щурцове – приложение

В строителството под „щурц” се разбира греда над врата или прозорец. Едно от основните предимства на монтажните керамични щурцове при грубия строеж е спестяване на технологичното време за направа на кофраж, армировъчен скелет, наливане на бетон и най-вече изчакване набирането на якост преди декофриране, за да се продължи със зидането над щурца при необходимост. Това е огромно улеснение за строителя, проектанта и надзорника. Чрез използването на монтажните керамични щурцове се постига също така избягване на  звуковите– и термомостове. Добрата геометрия на стените може да бъде постигната чрез използването на качествени зидарийни тела, съчетани с предварително заготвени щурцове.

Керемични щурцове

This entry was posted in Щурцове and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.