01. Тухли – обща информация

Основни видове тухли

За първи път тухли са използвани още преди 14 000 години пр. Хр. в Египет. Те са били формовани от глина и слама и изсушени на слънце. Днес може основно да определим два главни вида:

І) Керамични тухли

Те са най-древният строителен материал. Стените, зидани от тях, са запазили целостта си от най-древни времена до наши дни. Качествата, поради които те са предпочитан материал за зидани конструкции, са много и различни:

голяма носимоспособност;

устойчиви са както на високи, така и на много ниски температури – при облицовъчните керамични тухли мразоустойчивостта им е дори по-голяма.

устойчиви са на действието на пожар и са водонепропускливи.

шумоизолационни и топлоизолационни качества. Коефициентът на топлопроводност на плътните тухли е около 0,6 W/m.°C, а при тухлите с кухини достига и по-ниски стойности – до 0,33 W/m.°C. Това означава, че ако за добро изолиране на стоманобетонна стена е необходим изолационен слой, например от пенополистирол с дебелина 6 см., за тухлени стени са достатъчни 3-4 см. Коефициентът та шумоизолация е нисък.

Керамичните тухли се предлагат в различни размери:

Тухли единички

Голяма популярност при зидане имат така наречените тухли единички 25/12/6 см., размерите им позволяват да се изграждат зидове с различна дебелина – половин, цяла или тухла и половина, в зависимост от необходимостта. Прилагат се също така и за зидове “на ребро” с дебелина 6,5 см., които са отлично решение за защита на външна топлоизолация или подземна хидроизолация.

Тухли четворки

Освен класическата единична тухла са силно разпространени и така наречените тухли четворки – 25/25/12 см., които създават възможности за по-бърз строеж и имат по-добри топлотехнически характеристики.

Тухли Поротерм (Porotherm)

Все повече навлиза и използването на тухли Поротерм (Porotherm), които предлагат високо ниво на изолация и удобство при зидането. Използват се за изграждане на носеща или неносеща външна и вътрешна зидария при строителството на обществени и жилищни сгради.

Тухли Поротерм лайт (Porotherm light)

Керамичните блокове с вертикални кухини POROTHERM 25 N+F Light са предназначени за защитена зидария при неносещи зидове с дебелина на зида 25 см. Те се  зидат с варов или варо-циментов разтвор и дебелина на хоризонталната фуга 12 мм. В зоната на вертикалните фуги не се полага разтвор.

ІІ.) Силикатни тухли

Известни са още с наименованието “бяла тухла”. Получава се от смес на вар, вода и кварцов пясък, подложени на действието на високо налягане и термообработка в автоклави при температура около 200°С. В резултат на последващата химична реакция между компонентите се образуват хидросиликати, които създават твърда, здрава и плътна структура, която съответства на изискванията за градивен строителен материал. След тяхното формуване се образуват силикатните тухли, цветът им е леко жълтеникав, но не съществуват пречки тухлите да придобият друго оцветяване. Необходимо е само към сместа от изходни материали да се добави неорганичен пигмент в нужното количество.
Начинът на производство определя и основните предимства на този строителен материал. На първо място цената на силикатните тухли е ниска, в сравнение с тази на алтернативните зидарийни тела. Това се постига поради ниската себестойност на изходните материали и лесната технология на изпълнение. Друго предимство е голямата точност на геометрията и размерите на всеки елемент, което дава възможност с тези тухли да се изграждат вътрешни преградни стени в желана цветова гама, без необходимост от мазилка и с използване на декоративния ефект на тухления зид. При употребата им за вътрешни носещи стени без мазилка също няма да има затруднения, защото тухлите имат голяма якост на натиск. Но при външни стени измазване или облицоване на тухлите е задължително, поради характерната им силна водопропускливост. Трябва да се има предвид, че топлопроводността им е голяма, така че за постигане на подходящ микроклимат в помещенията трябва да се изпълни адекватно топлотехническо оразмеряване и да се предвиди подходящ топлоизолационен пласт. Шумоизолацията, която осигуряват, обикновено е достатъчна за осигуряване на комфорта на обитателите. Всичките проблеми, възникващи при използването на силикатните тухли, могат да бъдат избегнати, ако се употребяват керамични тухли.

ІІI.) Декоративни тухли

Вятърът и лошото време могат да бъдат пагубни за фасадата на една сграда. Това се наблюдава най-вече в крайбрежни зони, където съдържанието на соли във въздуха до­пълнително допринася за агресивното въздействие върху фасадата е от първостепенно значение да й се придаде така необходимата устойчивост на атмос­ферните условия, на които е подложена ежедневно. Декоративните тухли са предпочита­ни и в други региони. Качеството на фа­садата на сграда, изградена с клинкерните тухли, се запазва буквално през целия й “живот”.

Клинкерните тухли се използват за изграждането на декоративна зидария с голяма устойчивост на атмос­ферни влияния и измръзване, както и голяма якост на натиск. Те се изпичат от специални видове глина при висока температура (около 1100° С) до пълно агло­мериране. Цветът на тухлите зависи от изходната суровина и затова може да бъде различен. Повечето клин­кери са плътни със средна обемна плътност от 2,0 кг/ дм3 до 2,2 кг/ дм3. Тухлите с вертикални кухини са с плътност от 1,6 кг/ дм3 до 1,8 кг/ дм3.

This entry was posted in Тухли and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.