04. Какво означава NF и N+F?

Какви са основните означения при тухли Porotherm и каква е разликата между тухлите с хоризонтални и с вертикални кухини?

Какво е нут и федер (N+F)?

„Нут и федер“ е система за връзка между блоковете, без  да е необходим разтвор за вертикалната фуга. Тази връзка наподобява традиционната връзка „глъб и зъб“ използвана при паркети. Блоковете POROTHERM с обозначението N+F в наименованието им притежават тази система. Тя позволява да се повиши скоростта и прецизността при изпълнение на зидариите и да се намали количеството на използвания разтвор.

Какво е нормален формат (NF)?

Под нормален формат ( NF ) се разбира обема на тухла единичка с размери 25 х 12 х 6,5 см . Той се използва за сравнение на обемите на различните керамични блокове. Така например популярната тухла четворка е 3,85 NF или обема й се равнява на 3,85 броя тухли единички. Ето и обема на блоковете POROTHERM измерен в NF:

POROTHERM 25 N+F – 11,45 NF

POROTHERM 38 N+F Hi – 11,60 NF

POROTHERM 12 N+F – 7,35 NF

Каква е разликата между тухлите с хоризонтални и вертикални кухини?

Отражението, което оказва направлението на кухините при керамичните блокове има много измерения.Две от които са най-основни – носеща способност и топлопроводност на готовия зид. Блоковете с вертикални кухини притежават много по-висока якост на натиск и в някои случаи могат да се използват за носещи стени за разлика от блокове с хоризонтални кухини, за които това не се допуска съгласно действащите норми. При изпълнението на зидове с блокове с хоризонтални кухини много трудно и на практика рядко изпълнимо е поставянето на разтвор във вертикалната фуга. Това нарушана плътността на зида и неговата топлоизолираща способност и позволява циркулация на въздуха както по цялата дължина на зида (на практика зида е съставен от хоризонтални тръби), така и в по-лошия случай – през вертикалната фуга от мазилка до мазилка или от мазилка до толоизолационната система. При блоковете с вертикални кухини POROTHERM със системата „нут и федер“ тези недостатъци са избегнати. Полагането на разтвор по цялата ширина на хоризонталната фуга затваря въздуха в самия блок и повишава неговата топлоизолираща способност.

This entry was posted in Тухли. Bookmark the permalink.

Comments are closed.