11. Зидарски разтвори за тухли Поротерм(POROTHERM) и FORATI

Специалните лепилни разтвори или класическият циментов разтвор – за и против

Когато се избират зидарийни тела за носещи стени трябва да бъде обърнато сериозно внимание на разтвора, който свързва елементите и преди всичко на неговата якост, защото ако тя не е съобразена с натоварването, което ще се поема от стената, крайният резултат ще бъде компрометиране на зида, Замазка - Циментованезависимо че носимоспособността на телата за зидане е достатъчна.

Решение на този проблем се намира най-лесно при газобетонните блокчета. По-голяма част от фирмите-производителки предлагат специални лепилни разтвори с фиксирана якост, които се приготвят много бързо на строителната площадка. На пазара се предлагат и дисперсни сухи смеси с по-голяма област на приложение. Те представляват фабрично произведена суха смес от необходимите за разтвора съставки, а готовият разтвор се получава след прибавяне на указаното количество вода.

Но поради по-ниската си цена, най-голяма популярност има класическият циментов разтвор, приготвян изцяло на обекта. За пълнител предимно се използва естествен кварцов пясък с размер на частиците до 5 милиметра, но е възможна и употреба на порести материали за тази цел. При разтвори с порести пълнители (перлит, вермикулит) плътността е много по-малка и топлопроводността достига до 0,27W/m.°C, което пречи на появата на температурни мостове в зидарията. Но за сметка на добрата изолация се намалява якостта.

За подобряване на обработваемостта на зидарската смес може към нея да се прибавят пластифициращи добавки.

Oсновните разлики между Лепилото за тухлени зидарии и Вароциментовия разтвор за тухлени зидарии, e че лепилото за тухлени зидарии е предназначено за тънкослойно нанасяне, което определя предназначението му за работа с керамични тухли с правилна геометрия, докато вароциментовият разтвор се нанася на по-дебел слой и може да обира отклоненията.

При специфичните керамична зидария с хоризонтални отвори Porotherm, която Wienerberger предлагат, лепилото изрично не се използва, защото запушва отворите и по този начин нарушава предварително заложените топлотехнически показатели. Този тип зидарии се изпълняват с вароциментов разтвор въпреки правилната си геометрия. Лепилната смес е с много по-фина зърнометрия, от тази на разтвора и е препоръчително всички тухли Forati да се зидат с лепило.

Правилният избор на зидарски разтвор е много важен за постигане на добър краен резултат. Изборът се влияе в зависимост от вида и спецификата на тухлите, предназначението на зида и според типа на конструкцията.

За да се постигнат  топлотехническите изисквания и качественото изпълнение на външните зидовете, изградени с POROTHERM 38 N+F Hi е препоръчително да се използва зидарски разтвор с повишена топлоизолационна способност, какъвто е PROTHERM TM.

POROTHERM ТМ е зидарски разтвор, подходящ за еднослойни стени от тухли с високи топлоизолационни Porotherm TMсвойства. Сухата смес съдържа перлит и има изключително нисък коефициент на топлопроводимост. Полага се с дебелина на слоя като при нормален варов разтвор, но без да влошава топлоизолационните характеристики на целия зид.

Предимството на POROTHERM ТМ е, че той е изключително лек и лесен за пренасяне. В сухо състояние обемната маса е около 650 kg/m3 , продава се в торби.  С добавянето на около 14–15 литра чиста вода и 4-5 мин. разбъркване се получава около 40 литра готов разтвор от една торба. Разходът при POROTHERM 38 N+F Hi е 50 литра готов разтвор за 1 м3.

Приготвянето на разтвора трябва да се извърши като се спазят някои изисквания. Вследствие на съдържанието на перлит, разтворът трябва да се разбърква само в гравитачен смесител. След приготвянето зидарският разтвор трябва да се използва, в зависимост от атмосферните условия, в рамките на 1–2 часа. Температурата на въздуха, основата и материала трябва да е над +5 C по време на полагането, както и по време на свързването. Полага се с дебелина на слоя както при нормален зидарски разтвор (около 12 мм), но без това да влошава топлоизолационните характеристики на целия зид.

Препоръчително е той да навлиза в кухините на тухлите от долния ред на дълбочина не повече от 0,5 cm. Тази дълбочина на проникване гарантира по-доброто сцепление между разтвора и тухлите, което осигурява по-голяма здравина на зида. За да се гарантират здравината, както и топлоизолационната му способност е важно по хоризонталните фуги разтворът да се полага по цялата площ на тухлата. Специалната сглобка от нут и федер на този тип тухли изключва полагането на разтвор по вертикалните фуги , което увеличава бързината при изграждането и равнинността на завършения зид.

Лепило за тухли FORATI с хоризонтални кухини

Forati FixСпециалното лепило за керамични тухли с хоризонтални кухини FORATI, FORATI Fix, представлява фабрично произведена суха смес, състояща се от цимент, пясък и добавки. Сухата смес се предлага в торби от 25 кг.

Етапи на приготвяне: една торба FORATI Fix (25 кг) се разтваря в около 5,5 – 6,0 литра вода, докато се разбърква трябва да се внимава да не се вкара въздух в разтвора. Препоръчително е сместта да престои 5 – 10 мин и отново да се разбърка, а при необходимост и да се добави вода. Готовата смес не трябва да престои повече от 3 – 4 часа без да бъде употребена.

Разходът при зидане на тухли FORATI 4 /25x25x12 см/ e около 40 кг на 1 м3 зидария, а при зидане на тухли FORATI 8 /33x25x20 см/ разходът е около 25 кг на 1 м3 . Поради финната зърнометрия на материала (0,6 мм), разтвора трябва да се нанася на тънък слой върху контактната повърхност.

Дали разтворът е придобил подходяща консистенция се установява когато при пробно нанасяне с назъбена лопатка (маламашка) върху керамична тухла остават видими бразди от зъбите. След получаване на търсения резултат се предприема основното нанасяне – на гребен по цялата плоскост на контактната повърхнина и с необходимата дебелина. Времето за корекция е около 10–15 минути.

This entry was posted in Тухли and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.