06. Етапи на работа с тухли Porotherm (Поротерм)

Как се работи с POROTHERM

Подготовка

Преди започване на зидането върху площадката се определят къде ще бъдат стените съгласно работния проект и с помощта на лазерен нивелир или маркуч се определя най-високата точка на основата.

Съгласно това и съгласно плана на зидарията се прави изравнително легло с мин. дебелина 1 см, мерено от най-високата точка. Леглото трябва да е приблизително с широчината на зидарията.

При опасност от капилярно покачване на вода от основите да се положи подходяща хидроизолация между изравнителния слой и основата. Добре е изолацията да е по-широка от изравнителното легло.

Общи правила

Керамичните блокове не бива да се натоварват, транспортират или разтоварват в насипно състояние. Складирането на строителната площадка да е на подравнена и твърда основа.

Преди да се използват, керамичните блокове трябва да се намокрят (особено през лятото) с цел предотвратяване бързата абсорбция на вода от зидарския разтвор. Блоковете могат да се намокрят още докато са на палети с помощта на маркуч или като се потапят поотделно в съд с вода в процеса на зидане, когато това е възможно.

При спиране на работа за по-дълго време да се защити най-горния ред с подходяща изолация против дъжд и сняг.Започва се с блоковете в ъглите, между които се опъва зидарски канап за подвеждане на редовете и гарантиране праволинейността на стената, при криволинейни очертания се използва шаблон. Преди началото на зидане да се изчака набирането на якост на подравнителното легло.

Подравняването и нивелирането на керамичните блокове в реда става само с гумен чук. Не бива да се използва метален чук.

Разместване на блоковете по редове

При иззиждането на втория ред да се има предвид предписания разтвор като марка и вид (напр. с определена якост или топлоизолационни свойства). Необходимо е тухлите да бъдат влажни при зидането, за да не дърпат прекалено бързо водата от разтвора. За да се гарантира якостта на натиск и топлоизолационната способност на зидарията е важно хоризонталните фуги да се запълват много добре по цялата им повърхностно ръба, като мин. дебелина на слоя разтвор да е 10 – 12 мм, Иззиждането на редовете от керамични блокове по височина става с разместване на зидарийните тела на 1/3 от дължината на блока. (минимум 10 см). Стените се изграждат последователно като се стремим височината на един ред тухли заедно със слоя разтвор да е 250 мм (височината на керамичния блок POROTHERM е 238 мм + 12 мм разтвор).

Полагане на разтвора и видове зидарски връзки

Вертикалността на стената се следи непрекъснато с либела или отвес. При POROTHЕRM – блоковете с джоб за разтвор (PTH МР) и при изграждането на носещи и самоносещи стени е задължително много доброто запълване на джобовете с разтвор, който да е с предписаната марка и вид.

По възможност е препоръчително да се използват цели блокове. POROTHЕRM – блоковете с нут и федер (PTH N+F) се допират плътно един към друг. Хоризонталните фуги се пълнят в цялата широчина на тухлите, като при това разтворът не трябва да е изсъхнал, за да може добре да запълни горната част на кухините и да се осигури необходимото сцепление. Носещите вътрешни стени се свързват с външните зидове посредством връзка, която осигурява съвместната им работа. Това на практика става, като се зида едновременно в превръзка, така че пресичащите се зидове и тези по протежение да са практически “зацепени” един за друг.Необходимо е доброто запълване с разтвор на фугите, в които се срещат перпендикулярните помежду си зидове. Неносещите стени се свързват с таванската конструкция посредством връзка и на дистанция, позволяващи очакваното провисване на плочата/гредите, без да се получава запъване между зидарията и плочата/гредата след достигане на експлоатационните натоварвания.

Инструменти за работа с тухли Поротерм

За качественото рязане на блоковете, може да се използва машина за мокро рязане. Предимството на този вид рязане е бързината на процеса и предотвратяването на вдигане на прах. За изграждането на по-малки обекти могат да се използват и механични триони за сухо рязане. Парчетата, които остават след рязане са с правилна форма и биха могли да се използват в процеса на зидане по-нататък. За малък по обем работа или за домашна употреба е удачен за употреба електрическият трион. Неговото предимство е лесната му употреба и мобилност. Недостатък е вдигането на прах при рязане и намаляване точността на рязане. С цел по-точното полагане на всякакъв вид инсталации в стените от POROTHERM се изрязват канали с предназначени за целта електрически инструменти. Всички технологични отвори и канали да се изпълняват само с одобрението на проектанта. Закрепването и окачването на тежки предмети върху стените трябва да става само със специални крепежни елементи, предназначени за керамични блокове с кухини.

This entry was posted in Тухли and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.