03. Допустими товари и провисвания на щурцове

Допустимите товари и провисвания при различните видове щурцове с марката Porotherm (Поротерм)

Porotherm (Поротерм) щурц 10

Щурц

Марка разтвор ≥ М 5

Тухли: fb* ≥ 0,50 N/mm2 перпендикулярно на челото (или паралелно на хоризанталната фуга).

Дължина на стъпване: ≥ 12 см

fb* – якост на натиск на зида

Допустим разпределен товар на щурц 10

q** – разпределен товар; v*** – допустимо провисване

Porotherm (Поротерм) щурц 12

Щурц

Марка разтвор ≥ М 5

Тухли: fb ≥ 0,50 N/mm2 перпендикулярно на челото (или паралелно на хоризанталната фуга).

Дължина на стъпване: ≥ 12 смдопустим товар щурц 12

Схема щурц 275

Таблица допустим товар щурц - 275 см

This entry was posted in Щурцове and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.