10. Зидане бързо и лесно с тухли POROTHERM 8 N+F

Мултифункционалност и качество в новия Pоrotherm(Поротерм) 8 N+F

Pоrotherm(Поротерм) 8 N+F е най-новият продукт в групата тухли Поротерм. В синхрон на своята политика да създава качествени продукти, които се допълват взаимно в една цялостна система, Винербергер разработи този формат за дебелина на зида от само 8 cm, за да отговори и на най-специфичните нужди на своите клиенти.

Керамичният блок може да се използва в много аспекти на строителството като допълващ елемент. С него могат да се изграждат вътрешни двуслойни стени, често наричани „сандвич”, където се редуват керамика-изолация-керамика и се повишава значително звукоизолацията на зида, което е особено важно за вътрешни стени между стаи в хотелите с висока категория и многофамилни къщи, болници и учебни заведения.

С POROTHERM 8 N+F си осигуряваме един уникален мултифункционален продукт. Освен подобряването на шумоизолацията, той позволява да се изпълняват обзиждания с изключително голяма скорост /само 8 блока в м2/. Блоковете POROTHERM 8 N+F имат якост на натиск от 10 N/мм2. Като част от блоковете с марка POROTHERM, новия блок е с формат, съвместим с останалите продукти от серията, което гарантира изпълнението на надеждни превръзки в различни зидани конструкции и е предпоставка за устойчивост и здравина. С този блок изключително лесно и бързо се изграждат и инсталационни шахти, различни преграждания в сервизни помещения, обзиждания на вани и др. Многото вертикално разположени камери в керамичния блок осигуряват добра основа за закрепвания и окачвания.

Керамични блокове с вертикални кухини POROTHERM 8 N+F, с нут и федер, предназначени за защитена зидария при неносещи зидове с дебелина на зида 8 см.

ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ

Категория и група зидариен блок Глинен блок за зидария, категория I, група 2

Дължина lu мм 250

Широчина (дебелина на зида) wu мм 80

Височина hu мм 238

Допустими отклонения от размерите T1 клас T1

Брутна плътност в сухо състояние ρ кг/м³ 900

Клас на отклонение в плътността D1 клас D1

Керамични блокове с вертикални кухини POROTHERM 8 N+F с нут и федер за неносещи зидове с дебелина на зида 8 см, зидат се с вароциментов разтвор, отговарящи на БДС EN 998 – 2 (М 2,5 – М 5) с дебелина на хоризонталната фуга около 1,2 см. В зоната на вертикалните фуги не се полага разтвор. Продуктите са предназначени за защитена зидария и се препоръчва да не се оставят изложени на въздействие.

Маса на блока m кг 8

Кухинност % мин. 45

ЯКОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Якост на натиск на фугата на полагане fb1 N/мм² 10,0

Тухла Porotherm 500/ 80/238 мм. N+F

Якост на натиск на страничната повърхнина fb2 N/мм² NPD

Якост на сцепление fvd N/мм² 0,15

ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ И ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

Индекс на изолация от въздушен шум Rw dB 39

Топлопроводност λ10, dry W/mK NPD

Топлопреминаване на неизмазан зид U W/m2K NPD

ДРУГИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мразоустойчивост F клас F0

Съдържание на активни разтворими соли S клас S0

Реакция на огън клас AI

Коефициент на дифузия на водни пари μ 5/10 Брой блокове в 1 м2: 100

Специфичен топлинен капацитет c kJ/kgK 0,92 Разтвор в l за 1 м2 : 50

This entry was posted in Тухли and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.