02. Предимства на коминните системи Шийдел

Защо да предпочетем коминна система Шийдел пред класическия зидан комин

1. Статика.

Димните газове са с висока температура, която нагрява системата, вследствие на това възникват термични напрежения. В тухления комин поради разликата в температурите на външната и вътрешната среда възникват пукнатини. Този недостатък на тухлените комини може да се избегне чрез използването на комините Schiedel.

Проблемите при тухлените комини

Проблемите при тухлените комини

2. Икономия.

Традиционния тухлен комин представлява редене на камък върху камък, докато при системата Schiedel се използват готови елементи, които са напаснати по размери и диаметри. Това води до икономия на време и пари.

Икономия на време и пари с коминните системи Шийдел

Икономия на време и пари с коминните системи Шийдел

3. Издръжливост.

Съдържащите се в димните газове киселини и влажност разяждат шевовете на тухления комин. Димоотводната тръба на системата Schiedel издържа на тяхното вредно влияние.

Издръжливост на киселини и влага

Издръжливост на киселини и влага

4. Разширение.

Тръбата, която се използва в коминните системи Schiedel e свободно разположена отвътре, по този начин тя се разширява равномерно под въздействието на топлината, както във вертикална, така и в хоризонтална посока.

Външните коминни тела от олекотен бетон осигуряват устойчивост при евентуални земетресения и атмосферни влияния. Характерно за тях е изолираността им от горещата вътрешна тръба, така се постига защита от въздействието на високите температури. На всеки 10 м от комина разширението е до 3 см.

Тръбата под влияние на топлината равномерно се разширява

Тръбата под влияние на топлината равномерно се разширява

5. Аеродинамика.

Точното съответствие на размерите на готовите елементи осигурява безпроблемно движение на потока димни газове. Кръглото сечение на вътрешната тръба спомага за бързото и почти безпрепятствено отвеждане на димните газове нагоре, докато при класическия правоъгълен комин във всеки от ъглите възникват местни съпротивления.

Кръгло сечение на вътрешната тръба

Кръгло сечение на вътрешната тръба

6. Обслужване.

Гладката вътрешна повърхност на керамичните тръби възпрепятства натрупване на замърсявания, характерни за ъглите на правоъгълния комин. Коминочистачът почиства по-лесно тръбата, в сравнение с класическия тухлен комин.

Обслужване на коминната система Шийдел

Обслужване на коминната система Шийдел

7.Керамика

Димоотводната тръба е от висококачествена керамика с малка дебелина на стената и се нагрява бързо. По този начин тръбата не е чувствителна към смяната на температурите и е устойчива на механично въздействие (триене).

Керамична димоотводна тръба

Керамична димоотводна тръба

8. Огнеустойчивост.

Друго предимство на системите Schiedel e разделянето на функционалните елементи – отвеждане на димните газове и статична устойчивост на конструкцията. Коминът е по-малък, по-стабилен и по-лек от тухления. Предотвратено е разпространяване на огъня дори при евентуално запалване на сажди. Коминните системи Schiedel се изпитват при температура 1200°C, която е с около 200°C по-висока от тази, която обикновено се развива при запалването на сажди.

Огнеустойчивост на коминната система Шийдел

Огнеустойчивост на коминната система Шийдел

9. Разположение.

Коминните системи Schiedel не са свързани с конструкциите на сградата и могат да бъдат разположени, където пожелае клиента. Те заемат по-малка площ от тухления комин.

Разположение на коминната система

Разположение на коминната система

10. Дълготрайност.

Коминните системи Schiedel не са скъпи и заемат по-малко място. Други техни предимства са тяхната дълготрайност, малкия брой елементи, от които се състоят и лесното им обслужване.

Дълготрайност на коминните системи

Дълготрайност на коминните системи

This entry was posted in Коминни тела and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.