02. Лепила за газобетон (итонг)

Основни видове лепила за работа с итонгГазолит

ГАЗОЛИТ® е Модифицирано строително лепило на цименто-кварцова основа с предварително добавени целулозни и полимерни пълнители. Предназначението му е за лепене при зидане с газобетонни блокчета (итонг) на тънка фуга – до 3 мм. Лепилото е хидро- и мразоустойчиво и има по-висока якост на опън и натиск от тази на газобетона. Трябва да се полага при температура от +5 до +35°C. Разхода на материал зависи от размера на блокчетата итонг, около 15 кг. на 1 куб.м зидария.

Друго лепило за  газобетон (итонг) е Планофикс (Баумит) – разходната му норма е 20 л. пресен разтвор за 1 торба от 25 кг.

This entry was posted in Газобетон and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.