09. Добра звукоизолация и при тухлена стена?

Блоковете POROTHERM 12 N+F ви гарантират необходимата звукоизолация

Когато се строи една сграда е важно да се има впредвид, че тя ще бъде експлоатирана за дълъг период от време и нейното изграждане не трябва да бъде некачествено, вследствие по-кратките срокове, наложени от инвеститори. Все по-масова започна да става порочната практика по обектите, вътрешните стени да се изграждат от тухли „четворки”, иззидани на тясната им страна или използваната от зидарите терминология „на калъч”. Дали това е продиктувано от икономия? В българското законодателство има установени норми, определящи минимални стойности на основните характеристики на строителните материали. Шумоизолацията от въздушен шум е основeн фактор при избор на материал за вътрешните стени. Нормите изискват шумоизолация мин. 40 dB за вътрешни стени. Нормален човешки разговор произвежда шум от 30-35 dB. Доказано е, че нормативните нива се постигат с керамични тухли с дебелина 12 см. например т.нар. „плътни тухли единички”. Но ако изберете блоковете POROTHERM 12 N+F за вътрешни стени не само ще покриете нормите, но се получава шумоизолация от 44 dB при същата дебелина на стената – 12 см. Друго тяхно предимство е бързината на зидане – само 8 бр. в м2, безпроблемно вграждане на инсталации в стената, без тя да губи от носещата си способност, перфектна геометрия – следователно икономии от мазилката, многокамерност, осигуряваща надеждно окачване, могат да бъдат изброени още множество предимства, благодарение на които тяхното използване започва да става все по-масово.

This entry was posted in Тухли and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.