02. Съвети за работа с керамични щурцове

Как се работи с керамични щурцове

Пренасянето на щурцовете в рамките на строителната площадка, трябва да бъде по оказания начин.

Пренасяне на щурц

Рязане на щурц

Щурцовете могат да бъдат рязани със специализиран електрически инструмент. Характерна за повечето щурцове е предварително напрегнатата армировка. Минималната дължина, която може да бъде отрязана от керамичния щурц, е 10 см.

Когато дебелината на зида го изисква, щурцовете могат да се поставят по няколко един до друг. При необходимост с въздушна междина между тях, тя може да се запълни с изолационен материал или с предписаната марка разтвор. Когато зида е с дебелина 25 или 38 см., могат да се поставят съответно 2, 3 или 4 броя от съответния вид щурцове.

Поставяне на щурц

В процеса на изграждане при отвор повече от 125 см. Да се осигури междинно подпиране на щурцовете, като подпорната стойка да е със сечение мин.10/10 см., ако е дървена или да се използва метална шприза.

Подпора за щурцове

Предварително заготвен щурц

Щурц

В зависимост от това, дали зидовете са носещи или неносещи, може да се използва предварително заготвен щурц с дължина на стъпване съобразно конструктивните изисквания, но не по-малко от 12 см. от всяка страна.

This entry was posted in Щурцове and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.