Керамични щурцове

Ако проявявате интерес към тази категория, може да отправите запитване за количество и цена на щурц. След попълване на запитването обучен консултант ще се свърже с вас.

Основни предимства на монтажните керамични щурцове:

  • Огромно улеснение за строителя, проектанта и надзорника;
  • Спестяване на технологично време за направа на кофраж, армировъчен скелет, наливане на бетон и най-вече изчакване набирането на якост преди декофриране, за да се продължи със зидането над щурца при необходимост;
  • Избягване на звуковите–и термомостове;
  • Гарантиране на добрата геометрия на стените, постигната от използването на качествени зидарийни тела, съчетани с предварително заготвени щурцове;
  • Елиминиране на погрешната практика в българското строителство щурцовете да се правят с отпадъчен бетон от някакъв клас, кофражни дъски и останалата на строителната площадка армировка;

СнимкаОписание
Керамичен щурцЩурц 12/10/100 см.

Технически характеристики:
Сечение в cm: 10,0 x 8,5 х 100 - 325
Дължина на щурца: 100 – 325 cm
Дължина на отвора: 75 – 300 cm
Стъпване върху зида: 12 - 25 cm
Тегло: 18 kg/m
Брой в опаковка: 40 при дължина до 200 cm
Керамичен щурцЩурц 12/10/125 см.

Технически характеристики:
Сечение в cm: 10,0 x 8,5 х 100 - 325
Дължина на щурца: 100 – 325 cm
Дължина на отвора: 75 – 300 cm
Стъпване върху зида: 12 - 25 cm
Тегло: 18 kg/m
Брой в опаковка: 40 при дължина до 200 cm
Керамичен щурцЩурц 12/10/150 см.

Технически характеристики:
Сечение в cm: 10,0 x 8,5 х 100 - 325
Дължина на щурца: 100 – 325 cm
Дължина на отвора: 75 – 300 cm
Стъпване върху зида: 12 - 25 cm
Тегло: 18 kg/m
Брой в опаковка: 40 при дължина до 200 cm
Керамичен щурцЩурц 12/10/175 см.

Технически характеристики:
Сечение в cm: 10,0 x 8,5 х 100 - 325
Дължина на щурца: 100 – 325 cm
Дължина на отвора: 75 – 300 cm
Стъпване върху зида: 12 - 25 cm
Тегло: 18 kg/m
Брой в опаковка: 40 при дължина до 200 cm
Керамичен щурцЩурц 12/10/200 см.

Технически характеристики:
Сечение в cm: 10,0 x 8,5 х 100 - 325
Дължина на щурца: 100 – 325 cm
Дължина на отвора: 75 – 300 cm
Стъпване върху зида: 12 - 25 cm
Тегло: 18 kg/m
Брой в опаковка: 40 при дължина до 200 cm
Керамичен щурцЩурц 12/10/225 см.

Технически характеристики:
Сечение в cm: 10,0 x 8,5 х 100 - 325
Дължина на щурца: 100 – 325 cm
Дължина на отвора: 75 – 300 cm
Стъпване върху зида: 12 - 25 cm
Тегло: 18 kg/m
Брой в опаковка: 30
Керамичен щурцЩурц 12/10/250 см.

Технически характеристики:
Сечение в cm: 10,0 x 8,5 х 100 - 325
Дължина на щурца: 100 – 325 cm
Дължина на отвора: 75 – 300 cm
Стъпване върху зида: 12 - 25 cm
Тегло: 18 kg/m
Брой в опаковка: 30
Керамичен щурцЩурц 12/10/275 см.

Технически характеристики:
Сечение в cm: 10,0 x 8,5 х 100 - 325
Дължина на щурца: 100 – 325 cm
Дължина на отвора: 75 – 300 cm
Стъпване върху зида: 12 - 25 cm
Тегло: 18 kg/m
Брой в опаковка: 30
Керамичен щурцЩурц 12/10/300 см.

Технически характеристики:
Сечение в cm: 10,0 x 8,5 х 100 - 325
Дължина на щурца: 100 – 325 cm
Дължина на отвора: 75 – 300 cm
Стъпване върху зида: 12 - 25 cm
Тегло: 18 kg/m
Брой в опаковка: 30

This entry was posted in Продукти and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.