Размери и видове газобетон (итонг)

Ако проявявате интерес към тази категория, може да отправите запитване за количество и цена на газобетонните блокчета. След попълване на запитването обучен консултант ще се свърже с вас.

СнимкаОписание
ГазобетонГазобетон 600/250/ 50 мм.

Технически характеристики:
Дължина: 600 мм.
Широчина: 250 мм.
Дебелина: 50 мм.
Разходна норма: 6.66 бр/кв.м.
Описание:
Основните размери на блокчетата са дължина 60 cm и височина 25 cm. Тези размери са еднакви за всички произвеждани блокчета. Променлива е само тяхната дебелина в границите между 5 и 35 cm. Площта на едно блокче в равнината на стената винаги е 60X25 = 1500 кв.cm = 0,15 кв.m. За изграждането на 1 кв. м. зидария винаги са необходими 6,67 блокчета, независимо от дебелината им.
B 2,5 / D 500 — За неносещи стени;
Клас по якост 2,5 МРа
Клас по плътност 500 kg/кв.м.
Коеф. на топлопроводност на зида = 0,16 W/mK
Обем на пале – 1.35 куб.м.
Бройки в пале – 144 бр. – 5 см. + 12бр. – 15 см.
Площ на зидария от 1 пале – 21.6 + 1.8 кв.м.
Дебелините 5 , 7.5 и 10 cm се използват за облицоване на съществуващи или новоизграждани зидове с цел повишаване на топлоизолационната им способност.
ГазобетонГазобетон 600/250/ 75 мм.

Технически характеристики:
Дължина: 600 мм.
Широчина: 250 мм.
Дебелина: 75 мм.
Разходна норма: 6.66 бр./ кв.м.
Описание:
Основните размери на блокчетата са дължина 60 cm и височина 25 cm. Тези размери са еднакви за всички произвеждани блокчета. Променлива е само тяхната дебелина в границите между 5 и 35 cm. Площта на едно блокче в равнината на стената винаги е 60X25 = 1500 кв.cm = 0,15 кв.m. За изграждането на 1 кв. м. зидария винаги са необходими 6,67 блокчета, независимо от дебелината им.
B 2,5 / D 500 — За неносещи стени;
Клас по якост 2,5 МРа
Клас по плътност 500 kg/кв.м.
Коеф. на топлопроводност на зида = 0,16 W/mK
Обем на пале – 1.35 куб.м.
Бройки в пале – 96 бр. – 5 см. + 12бр. – 15 см.
Площ на зидария от 1 пале – 14.4 + 1.8 кв.м.
Дебелините 5 , 7.5 и 10 cm се използват за облицоване на съществуващи или новоизграждани зидове с цел повишаване на топлоизолационната им способност.
ГазобетонГазобетон 600/250/100 мм.

Технически характеристики:
Дължина: 600 мм.
Широчина: 250 мм.
Дебелина: 100 мм.
Разходна норма: 6.66 бр./ кв.м.
Описание:
Основните размери на блокчетата са дължина 60 cm и височина 25 cm. Тези размери са еднакви за всички произвеждани блокчета. Променлива е само тяхната дебелина в границите между 5 и 35 cm.Площта на едно блокче в равнината на стената винаги е 60X25 = 1500 кв.cm = 0,15 кв.m. За изграждането на 1 кв. м. зидария винаги са необходими 6,67 блокчета, независимо от дебелината им.
B 2,5 / D 500 — За неносещи стени;
Клас по якост 2,5 МРа
Клас по плътност 500 kg/кв.м.
Коеф. на топлопроводност на зида = 0,16 W/mK
Обем на пале – 1.35 куб.м.
Бройки в пале – 90 бр.
Площ на зидария от 1 пале – 13.5 кв.м.
Дебелините 5 , 7.5 и 10 cm се използват за облицоване на съществуващи или новоизграждани зидове с цел повишаване на топлоизолационната им способност.
ГазобетонГазобетон 600/250/125 мм.

Технически характеристики:
Дължина: 600 мм.
Широчина: 250 мм.
Дебелина: 125 мм.
Разходна норма: 6.66 бр./ кв.м.
Описание:
Основните размери на блокчетата са дължина 60 cm и височина 25 cm. Тези размери са еднакви за всички произвеждани блокчета. Променлива е само тяхната дебелина в границите между 5 и 35 cm. Площта на едно блокче в равнината на стената винаги е 60X25 = 1500 кв.cm = 0,15 кв.m. За изграждането на 1 кв. м. зидария винаги са необходими 6,67 блокчета, независимо от дебелината им.
B 2,5 / D 500 — За неносещи стени;
Клас по якост 2,5 МРа
Клас по плътност 500 kg/кв.м.
Коеф. на топлопроводност на зида = 0,16 W/mK
Обем на пале – 1.35 куб.м.
Бройки в пале –72 бр.
Площ на зидария от 1 пале – 10.8 кв.м.
Блокчетата с дебелина от 10 до 25 cm са подходящи за преградни стени - в самите жилища или между отделните жилищни единици.
ГазобетонГазобетон 600/250/150 мм.

Технически характеристики:
Дължина: 600 мм.
Широчина: 250 мм.
Дебелина: 150 мм.
Разходна норма: 6.66 бр./ кв.м.
Описание:
Основните размери на блокчетата са дължина 60 cm и височина 25 cm. Тези размери са еднакви за всички произвеждани блокчета. Променлива е само тяхната дебелина в границите между 5 и 35 cm. Площта на едно блокче в равнината на стената винаги е 60X25 = 1500 кв.cm = 0,15 кв.m. За изграждането на 1 кв. м. зидария винаги са необходими 6,67 блокчета, независимо от дебелината им.
B 2,5 / D 500 — За неносещи стени;
Клас по якост 2,5 МРа
Клас по плътност 500 kg/кв.м.
Коеф. на топлопроводност на зида = 0,16 W/mK
Обем на пале – 1.35 куб.м.
Бройки в пале - 60 бр.
Площ на зидария от 1 пале – 9.0 кв.м.
Блокчетата с дебелина от 10 до 25 cm са подходящи за преградни стени - в самите жилища или между отделните жилищни единици.
ГазобетонГазобетон 600/250/175 мм.

Технически характеристики:
Дължина: 600 мм.
Широчина: 250 мм.
Дебелина: 175 мм.
Разходна норма: 6.66 бр./ кв.м.
Описание:
Основните размери на блокчетата са дължина 60 cm и височина 25 cm. Тези размери са еднакви за всички произвеждани блокчета. Променлива е само тяхната дебелина в границите между 5 и 35 cm. Площта на едно блокче в равнината на стената винаги е 60X25 = 1500 кв.cm = 0,15 кв.m.За изграждането на 1 кв. м. зидария винаги са необходими 6,67 блокчета, независимо от дебелината им.
B 2,5 / D 500 — За неносещи стени;
Клас по якост 2,5 МРа
Клас по плътност 500 kg/кв.м.
Коеф. на топлопроводност на зида = 0,16 W/mK
Обем на пале – 1.26 куб.м.
Бройки в пале - 42 бр.
Площ на зидария от 1 пале – 6.3 кв.м.
Блокчетата с дебелина от 10 до 25 cm са подходящи за преградни стени - в самите жилища или между отделните жилищни единици.
Размерите 20, 25, 30 и 35 cm са за фасадно ограждане на постройките.
ГазобетонГазобетон 600/250/200 мм.

Технически характеристики:
Дължина: 600 мм.
Широчина: 250 мм.
Дебелина: 200 мм.
Разходна норма: 6.66 бр./ кв.м.
Описание:
Основните размери на блокчетата са дължина 60 cm и височина 25 cm. Тези размери са еднакви за всички произвеждани блокчета. Променлива е само тяхната дебелина в границите между 5 и 35 cm. Площта на едно блокче в равнината на стената винаги е 60X25 = 1500 кв.cm = 0,15 кв.m. За изграждането на 1 кв. м. зидария винаги са необходими 6,67 блокчета, независимо от дебелината им.
B 2,5 / D 500 — За неносещи стени;
Клас по якост 2,5 МРа
Клас по плътност 500 kg/кв.м.
Коеф. на топлопроводност на зида = 0,16 W/mK
Обем на пале – 1.26 куб.м.
Бройки в пале - 42 бр.
Площ на зидария от 1 пале – 6.3 кв.м.
Блокчетата с дебелина от 10 до 25 cm са подходящи за преградни стени - в самите жилища или между отделните жилищни единици.
ГазобетонГазобетон 600/250/250 мм.

Технически характеристики:
Дължина: 600 мм.
Широчина: 250 мм.
Дебелина: 250 мм.
Разходна норма: 6.66 бр./ кв.м.
Описание:
Основните размери на блокчетата са дължина 60 cm и височина 25 cm. Тези размери са еднакви за всички произвеждани блокчета. Променлива е само тяхната дебелина в границите между 5 и 35 cm. Площта на едно блокче в равнината на стената винаги е 60X25 = 1500 кв.cm = 0,15 кв.m. За изграждането на 1 кв. м. зидария винаги са необходими 6,67 блокчета, независимо от дебелината им.
B 2,5 / D 500 — За неносещи стени;
Клас по якост 2,5 МРа
Клас по плътност 500 kg/кв.м.
Коеф. на топлопроводност на зида = 0,16 W/mK
Обем на пале – 1.35 куб.м.
Бройки в пале - 36 бр.
Площ на зидария от 1 пале – 5.4 кв.м.
ГазобетонГазобетон 600/250/300 мм.

Технически характеристики:
Дължина: 600 мм.
Широчина: 250 мм.
Дебелина: 300 мм.

Разходна норма: 6.66 бр./ кв.м.
Описание:
Основните размери на блокчетата са дължина 60 cm и височина 25 cm. Тези размери са еднакви за всички произвеждани блокчета. Променлива е само тяхната дебелина в границите между 5 и 35 cm. Площта на едно блокче в равнината на стената винаги е 60X25 = 1500 кв.cm = 0,15 кв.m. За изграждането на 1 кв. м. зидария винаги са необходими 6,67 блокчета, независимо от дебелината им.
B 2,5 / D 500 — За неносещи стени;
Клас по якост 2,5 МРа
Клас по плътност 500 kg/кв.м.
Коеф. на топлопроводност на зида = 0,16 W/mK
Обем на пале – 1.35 куб.м.
Бройки в пале - 30 бр.
Площ на зидария от 1 пале – 4.5 кв.м.
Размерите 20, 25, 30 и 35 cm са за фасадно ограждане на постройките.

This entry was posted in Продукти and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.