Шейна за полагане на разтвор при тухли Поротерм 25 N+F Light

1. Бързо, лесно и качествено полагане на разтвор при тухли Поротерм 25 N+F Light

Чрез шейната за полагане на разтвор Вие спестявате ценно време докато зидате стените на своя дом. Инструмента оформя поставения в него разтвор в две ивици с нужната дебелина, по този начин не изразходвате повече от необходимото количество разтвор. С по-малък брой операции се постига по-висококачествено полагане на приготвения разтвор. Друго предимства на използването на шейната е по-лесното нивелиране на блоковете от горния ред. Шейната се приплъзва и по този начин се покрива цялата дължина на зида. Широчината на всяка ивица е около 7 см., а дебелината 1,2 см.

2. Материал от който е изработена шейната

Името на инструмента е вследствие неговото приплъзване по тухлите. Шейната е от стоманен лист, с прахово боядисване, улесняващо почистването й след приключване на работа.

3. Начин на работа

Първият ред тухли се полага върху легло от пресен циментово-пясъчен разтвор. Важно е редът да бъде добре нивелиран, за да не подведе следващите редове. Шейната се полага върху реда, огънатият надолу борд трябва да опре плътно, с помощта на мистрия се полага разтвора по продължението на отворите, докато те се запълнят. Излишното количество разтвор се събира над повъхността на инструмента се събира за последващо използване. От началото до края на реда шейната се плъзга, за по-бързо и лесно осъществяване на полагането.

This entry was posted in Тухли and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.